يكشنبه 98/02/01 11:32

جستجوی پیشرفته آگهی ها
کلمات کلیدی:
روش جستجو:
به صورت عادی
مقادیر شامل تمام کلمات باشد (AND)
مقادیر شامل یک از کلمات باشد(OR)


موقعیت جغرافیایی: قیمت: از تومان تا تومان


ورودجهت ارسال آگهی


ثبت نام
کلمه عبور جدید
Text + Text -
بنر ستون سمت راست
تبلیغات اینترنتی
مطلب ها شعر
بازدید: ١١١٢

شنبه 91/08/20 01:11

اشعار اسکندر کاشانی2

دو شعر از مجموعه اشعار اسکندر کاشانی

 

زمزمه عشق

نمکین لعل لب یار مکیدن دارد

                                                     آب حیوان زلبش لطف چشیدن دارد

مگر آن زلف سیاهش دلم آرام کند

                                                ورنه آهوی دلم قصد رمیدن دارد

حرف دل را بر دلدار بگو ورنه رقیب

                                                  اوحسود است کجا گوش شنیدن دارد

دلم از پرده برون رفت خدا را مددی

                                                 پرده بگرفته بکف قصد دریدن دارد

سیل اشکم مگر امروز مدد فرماید

                                              که چنین آتش دل شعله کشیده دارد

دام زلفت چو گشودی دل ما بند بشد

                                               مرغ پربسته کجا فکر پریدن دارد

در جهان سرو فراوان به چمن هست ولی

                                                 سرو ناز دل من ناز وچمیدن دارد

رهروا خواب بدی قافله عمر گذشت

                                                پای وامانده کجا نای دویدن دارد

شعر"کاشی" همگی زمزه عشق بود

                                              کی دگر حوصله قافیه چیدن دارد

                                    *********

کوی می فروشان

در کوی می فروشان امشب چه بیقرارم

                                                      ساقی سبو بگردان جامی دگر بیارم

جمعی فتاده از پا جمعی نشسته بی ما

                                           در جمع باده خواران نی مست ونی خمارم

مطرب عنایتی کن بنواز چنگ ونی را

                                                     با رقص وپایکوبی نوشم زلعل یارم

ازهجر دم نیارم لب بر سخن ببندم

                                                   روزی به کوی جانان افتد اگر گذارم

بخت ار مدد نماید یارم زدر درآید

                                                       جان را به کف گرفته آماده نثارم

دیدم هلال ماهش یادم برفت محراب

                                                برخاک درگه او تا سجده می گذارم

این فرصتی که دارم دست از طلب ندارم

                                               زیرا که شد جوانی آمد به سر بهارم

"کاشی" چگونه بینی گه لطف وگاه قهرش

                                                  از لطف در کنارش واز قهر برکنارم

                                                    *********

عاشق دیوانه

ای شمع زبنیاد تو پروانه بسوزد

                                                    زیبا پر آن عاشق دیوانه بسوزد

باور نتوان کرد که بلبل به بهاران

                                                      از ماتم گل بردر گلخانه بسوزد

در ساغر ما جای می آتش وخون است

                                                             کز میکده تا ساغرو پیمانه بسوزد

با دست قضا کس نتوان پنجه درافتد

                                                     عاقل سرتسلیم وشکیبانه بسوزد

یاران نتوان از شرر عشق امان داشت

                                                  کز آتش او خانه وکاشانه بسوخت

همت طلب از شمع که با اشک روانش

                                                             ایستاده سرپا ودلیرانه بسوزد

غمنامه "کاشی" که همه سوز وگداز است

                                                          از خویش چه گوئیم که بیگانه بسوزد

                                              **********

ای  ماه جهانتاب زرخ پرده برانداز

                                                          تا نور بتابد به دل تار من امشب

گر همدم وغمخوار نشد چشم سیاهت

                                                    خود یاد توشد همدم وغمخوار من امشب

یک قطره ازآن لعل لبت گر بچشانی

                                                        بهبود بیابد دل بیمار من امشب

داروی دل زار من آن چشم خمار است

                                                        درمان بکن ای دوست دل زار من امشب

احوال فقیران چو نپرسی زعنایت

                                                              فریاد وفغان یکسره شد کار من امشب

پشت من ازین بار فراقت چو کمان شد

                                                         کم کن به محبت تو ازین بار من امشب

با یک نگهت دل بشد ازدست من زار

                                                             رحم آر به این قلب گرفتار من امشب

شبها همه از هجر تو در آتش و دودم

                                                           خواهم مدد از اشک شود یار من امشب

هر شب ز فراقت زدلم آه برآرم

                                                           فریاد ازین آه شرر بار من امشب

داروی من دلشده در لعل لب توست

                                                 هستی تو طبیب تن تب دار من امشب

منصور صفت "کاشی" بیدل به ره دار

                                                           برپا بکن اندر قدمت دار من امشب

                                           *************

لطف عشق

خرم آن کس که دل خود به ره یار کند

                                                       یا چو منصور سر خویش سر دار کند

خرم آنکس که دل کس نخراشد به زبان

                                                    بلکه بشکسته دلان را شده تیمار کند

نزند دست ستم بر دل بیمار کسی

                                                       بل طبیبانه دوای دل بیمار کند

خرم آنکس که دل خویش فروشد به گزاف

                                                  دل فروشد عوضش عشق خریدار کند

نیمه شبها زدل زار وپریشان نالد

                                                        تا دل خفته خود را شده بیدار نماید

خرم آنکس که نشیند به سراپرده عشق

                                                    لب زگفتار ببندد همه کردار کند

خرم آنکس زهمه کون ومکان برخیزد

                                                          هستی خویش فدا برسر این کار کند

خرم آنکس که تواند زهمه خلق برید

                                                      رو به معشوق خود وپشت به اغیار کند

با تضرع همه فریاد کنم دربر دوست

                                                              تا ترحم به من زار و گنه کار کند

در ره عشق تنم زار ودلم بیمار است

                                                    درد ما را به دوا دلبر طرار کند

دل دیوانه ما رابکشد در پی خویش

                                                    تا که رسوا به سر کوچه وبازار کند

"کاشیا" شعر دل انگیز تو از چیست بگو

                                                       لطف عشق است که این طبع گهربار کند

                                     **************

قسم به پاکی عشق

ببند راه نگاه کز نگاه می ترسم

                                                   زدل فریبی چشم سیاه می ترسم

گناه مستیم از چشم مست تو بود

                                                  قسم به پاکی عشق از گناه می ترسم

بس اهتمام نمودم که رام من باشی

                                               از آنکه نشوی سربه راه می ترسم

به زیر سایه سروت گرفتم آشیان اما

                                                 زتیر غمزه ی این دل سیاه می ترسم

زسوز آتش جان سوز پیر کنعانی

                                             زآه یوسف دربند چاه می ترسم

صفای آئینه دل زهرم آه دل است

                                              ز هرم آه دل بی پناه می ترسم

تو روی خویش بپوشان ازان جهت ای ماه

                                                  زشرمساری خورشید وماه می ترسم

مران ز جرگه یاران خویش " کاشی" را

                                                  مگر نگفته ای که زاشک وآه می ترسم

*******************

تاریخ زندگانی

سنگینی فراقت برشانه دارم امشب

                                                   سیلاب اشک باران درخانه دارم امشب

ای چرخ بی مروت خانه خراب گردی

                                                      برجای خانه عشق ویرانه دارم امشب

این هق هق شبانه بن کرده در گلویم

                                                         فریاد مرغ شب خیز درلانه دارم امشب

هرقطره اشکی امشب بر دامنم نشیند

                                                  این اشک چشم تر نیست دردانه دارم امشب

غم لشکرش فزونست من بی سلاح وتنها

                                                             با ساقی وسبویش پیمانه دارم امشب

ای شمع آتش افروز خود سوز ودیگران سوز

                                                               در شعله های سوزان پروانه دارم امشب

زنجیر زلف لیلا بستم به پای مجنون

                                                           ای عاقلان بفریاد دیوانه دارم اشب

زخمی نشسته بردل از دشنه زمانه

                                                      زین زخم ناگهانی خونابه دارم امشب

تاریخ زندگانی بس زیر وبم به خود دید

                                                       از پرده های دوران افسانه دارم امشب

"کاشی"گرفته رخصت از خلوت شبانه

                                                             از بهر گریه ی خویش پروانه دارم امشب

**********************************

خانه دلدار

بلبلی ذکر گلی دوش به منقار گرفت

                                                    به صد امید ره خانه ی دلدار گرفت

با دو صد شوق بشد بردر آن یار مقیم

                                                  شاید از محرم گل رخصت دیدار گرفت

پرسشی کرد زنرگس که دل آرام کجاست

                                                     چشم نرگس نگران حالت بیمار گرفت

گفت با لطف نسیم آمد وباباد برفت

                                                       بلبل از درد بزد ناله که گلزار گرفت

گفت دانی به جهان عشرت شادی نبود

                                                         عشرت وصل مرا گردش پرگار گرفت

چون امیدش همگی یکسره برباد شد

                                                      غم فزون گشت به دل ناله به منقار گرفت

خوشتر از ناله عشاق کجا ناله بود

                                                            که زگردون بشد و گنبد دوار گرفت

عشق بیرون بود از مساله وهم وگمان

                                                         چونکه آتش شد و درپرده پندار گرفت

آتش عشق چنان شعله برافروخت که آن

                                                       شعله در مسجدومیخانه وبازار گرفت

نور امید وصال است کنون در دل ما

                                                       ورنه هجران تو روزم چو شب تار گرفت

تاکی وچند کنم ناله من از دوری یار

                                                               دامن صبر مرا آه شرربار گرفت

گلعذاران چمن رخت ببستند همه

                                                  جای هر گل به چمن خار دل آزار گرفت

باده آن نیست که از خون رزان حاصل شد

                                                           باده آن به زلب ساقی گلنار گرفت

"کاشی"ار عشق نباشد تو بگو کارت چیست

                                                       او بیامد که تورا برسر این کار گرفت

********************************

 

security_code
تمام حقوق محفوظ و متعلق به می باشد ©

طراحی سایت و سئو توسط ضابط